Jag har skrivit böcker i biologi som handlar om att skapa aktiviteter för elever och barn som motiverar till eget lärande. Idén bakom bokserien och kursen är att kunna ge en tydlig pedagogisk struktur och pedagogik direkt till eleverna. Varje del i kursen stöds av en interaktiv textbok som innehåller media och interaktiva element för att höja upplevelsen av ämnet och för att fördjupa lärandet. Varje område inom genetiken tydliggörs med en aktivitet som ska genomföras av eleverna. Denna aktivitet kan utgöra en del av en lektion eller pågå under flera lektion. För att få en bättre förståelse för området har varje aktivitet stöd av flera andra delar, se nedan.
Förberedelse
Aktivitet
Presentation
Reflektion
Utmaning

Klicka för att ladda ner böckerna!
itunes.apple.com/…n-andersson/id368918843

Jag har även tillsammans med team från olika delar av världen skrivit böcker för pedagoger om hur man kan leverera fortbildning på ett intressantare sätt. Om vi vill att lärare ska förändra och utveckla lärandet för barnen så måste vi göra detsamma för dem i deras fortbildning och utveckling.

Bokserien kallar vi för Joy of Professional Learning.

Böckerna är baserade på recept. Recepten är vad teamet och deras kollegor har samlat på sig under alla år som de undervisat både elever och andra pedagoger. När du planerar din skolas fortbildning så vill du ge professionalism, långvarighet, relevans, interaktivitet och tydliga klassrumsexempel som ger både pedagoger, administratörer och skolledare en positiv upplevelse.

Böckerna finns tillgängliga på både iOS och Kindle