Jag har skrivit böcker i biologi som handlar om att skapa aktiviteter för elever och barn som motiverar till eget lärande. Idén bakom bokserien och kursen är att kunna ge en tydlig pedagogisk struktur och pedagogik direkt till eleverna. Varje del i kursen stöds av en interaktiv textbok som innehåller media och interaktiva element för att höja upplevelsen av ämnet och för att fördjupa lärandet. Varje område inom genetiken tydliggörs med en aktivitet som ska genomföras av eleverna. Denna aktivitet kan utgöra en del av en lektion eller pågå under flera lektion. För att få en bättre förståelse för området har varje aktivitet stöd av flera andra delar, se nedan.
Förberedelse
Aktivitet
Presentation
Reflektion
Utmaning

Klicka på böckerna för att ladda ner dem!